16.ULUSLARARASI HELAL VE TAYYİB ÜRÜNLER KONFERANS’INDA İŞLENECEK KONULAR

 

3-4 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansımız, 7 farklı oturumdan oluşmaktadır. Oturumlarda işlenecek konular ve açıklamaları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. ‘’Küresel Helal Pazarını Keşfetmek: Helal Sektöründeki Fırsatlar ve Trendler’’

‘’Küresel Helal Pazarını Keşfetmek: Helal Sektöründeki Fırsatlar ve Trendler’’, helal pazarının dünya çapında artan önemine ilişkin kapsamlı bir araştırmadır. Araştırma, gıda ve içecek, ilaç, kozmetik, turizm ve finans gibi sektörleri kapsayan helal sektöründeki fırsatları ve eğilimleri vurgulamaktadır. Bu doğrultuda, küresel Müslüman nüfusun önemli ölçüde arttığı ve helal ürün ve hizmetlere yönelik talebin yükseldiği vurgulanmaktadır. Tahmini piyasa değeri trilyonlarca doları aşan Helal ürün ve hizmetlerin, işletmelerin helal sertifikalı ürünler geliştirerek ve sınır ötesi işbirliği yaparak bu pazardan faydalanma potansiyelini artırdığı belirtiliyor. Bununla birlikte, küresel helal pazarında başarılı olmayı hedefleyen işletmeler için kalite kontrol, etiketleme ve helal belgelendirme standartlarına bağlılığın önemi de vurgulanmaktadır.

Doç. Dr. Muhammed Yüceer, Habib GHANIM 

  1. ‘’Helal Finans: İslami Bankacılık ve Yatırım Fırsatlarını Keşfetmek ve İslam’ın Ekonomiye Bakışı ve Faizsiz Finans Sistemi’’

‘’Helal Finans: İslami Bankacılık ve Yatırım Fırsatlarını Keşfetmek’’ başlıklı konu, İslami bankacılık ve yatırım ilke ve uygulamalarını inceleyen kapsamlı bir incelemedir. Bu konu, İslami ilkelere bağlı olan ve faiz (riba) alınmasını ya da ödenmesini yasaklayan helal finans kavramını incelemektedir. Sektördeki çeşitli yatırım fırsatlarının yanı sıra İslami finansın küresel çapta büyüme ve potansiyeline de dikkat çekiliyor. Alternatif finansal sistemler arayan bireyler ve kurumlar için İslami finansı cazip bir seçenek haline getiren faktörler arasında, İslami finansta etik ve sosyal açıdan sorumlu yatırım uygulamalarının önemi vurgulanıyor. İslam’ın ekonomik faaliyetlere rehberlik eden ilkelerini inceleyen bu çalışma, faizin (riba) yasaklanmasını ve hakkaniyet, adalet ve sosyo-ekonomik refahın teşvik edilmesini vurgulamaktadır. Kâr paylaşımı ve risk paylaşımı düzenlemelerine dayanan faizsiz finans sistemi kavramı da açıklanmaktadır. Faizsiz bir sistemin refah eşitsizliğini azaltması ve gerçek ekonomik faaliyetlere daha fazla vurgu yapması gibi avantajlarının altı çizilmektedir. Ayrıca, günümüz ekonomilerinde böyle bir sistemin uygulanmasıyla ilgili potansiyel zorlukları ve fırsatları da tartışmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında özellikle İslam toplumlarında borcu olan ihtiyaç sahibi kişiye haramlardan uzak durması ve harama bulaşmaması için ihtiyacını giderecek meblağı faizsiz olarak ve sırf Allah rızasını kazanmak için temin eden ‘’Karz-ı Hasen’’ prensibi ele alınıyor.

Dr. Muhammad Nadratuzzaman Hosen, Himmet Karadağ

  1. ‘’Sürdürülebilir Helal: Helal Endüstrisinde Etik Uygulamaların Teşvik Edilmesi’’

‘’Sürdürülebilir Helal: Helal Sektöründe Etik Uygulamaların Teşvik Edilmesi’’ helal sektöründe etik uygulamaların teşvik edilmesine odaklanan ve özellikle sürdürülebilirlik konusuna vurgu yapan bir konudur. Bu konu, helal uygulamalarının çevrenin korunması, sosyal sorumluluk ve etik iş standartları ile uyumlu hale getirilmesinin önemini vurgulamaktadır. Sürdürülebilir helal kavramını inceleyen çalışmada, hammadde tedarikinden üretim, dağıtım ve atık yönetimine kadar tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir uygulamaların entegre edilmesi ele alınıyor. Çalışmada, helal işletmelerinin çevresel zorlukların üstesinden gelmek ve etik olarak üretilen helal ürünlere yönelik artan talebi karşılamak için çevre dostu ve sosyal açıdan sorumlu uygulamaları benimsemeleri gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca çalışmada, sürdürülebilir helalin marka itibarını artırma, tüketici güvenini yükseltme ve uzun vadede işletmenin yaşayabilirliğini sağlama gibi potansiyel faydaları da vurgulanmaktadır.

Muhammed Zeki Aygur, Sheikh Hussain Yee 

  1. ‘’Helal İlaçlar: Helal Tüketicilerin Sağlık İhtiyaçlarının Karşılanması’’

‘’Helal İlaçlar: Helal Tüketicilerin Sağlık İhtiyaçlarının Karşılanması’’ başlıklı çalışma, helal bilince sahip tüketicilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak helal ilaçların geliştirilmesi ve bulunabilirliğine odaklanan bir konudur. Bu çalışma, ilaçların helal olmayan kaynaklardan elde edilen haram maddelerin veya bileşenlerin bulunmamasını da içeren helal standartlara uygun olarak üretilmesinin önemini vurgulamaktadır. İlaç endüstrisinin bu gereklilikleri yerine getirirken karşılaştığı zorluklar ele alınmakta ve helal sertifikalı ilaçlar sağlamak için geliştirilen stratejiler ve ilerlemeler incelenmektedir. Çalışmada helal ilaçların Müslüman nüfusun sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, kapsayıcılığın teşvik edilmesi ve helal tüketiciler arasında güven oluşturulması açısından önemi vurgulanıyor. Ayrıca helal ilaç üretimi ve sertifikasyonuna yatırım yapan ilaç şirketleri için potansiyel pazar fırsatlarının da altını çiziyor.

Abdul Rahman T. Linzag

  1. ‘’Kozmetikte Helal Olma Şartlarının Geçerlilikleri’’

‘’Kozmetikler için Helal Gerekliliklerin Doğrulanması’’ kozmetiklerin helal gerekliliklere uygunluğunun sağlanmasına odaklanan bir konu olup, bu konuda, kullanılan içeriklerin, üretim süreçlerinin ve ambalajların değerlendirilmesini içeren kozmetik ürünlerin helal statüsünün doğrulanması ve onaylanmasının önemini vurgulamaktadır. Helal gereklilikleri karşılamada kozmetik endüstrisinin karşılaştığı zorlukları tartışmakta ve kozmetiklerin helal statüsünü doğrulamak için mevcut yöntem ve çerçeveleri araştırmaktadır. Bu bağlamda helal bilinçli tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamada ve pazarda güven oluşturmada helal kozmetik sertifikasyonunun önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, helal belgelendirme ve onaylamaya yatırım yapan kozmetik şirketleri için, büyüyen bir tüketici tabanına erişim ve helal tüketiciler arasında artan marka itibarı da dahil olmak üzere potansiyel pazar avantajlarını vurgulamaktadır.

Ecz. Salih Beşir, Doç. Yılmaz Kaya

  1. ‘’Helal Tayyib ve Kefalet Kavramları’’

‘’Halalen Tayyiben’’ ilkesi Kur’an-i Kerim’in Bakara Suresi 168. Ayetindeki bir kelimeden çıkan bir kavramdır. Ayet, Müslüman tüketiciye tüketmek için iyi gıda seçmesini ve helal kriterini tek odak noktası olarak yapmamasını öğütlemektedir. GİMDES, sertifika çalışmalarında bu ilkeyi uygulamaktadır ve bugünün iş hayatında bu ilkenin İslami bir metot olarak bütünlük içinde uygulanabilirliğini açıkça kanıtlamaktadır.

Dr. Hüseyin Kami Büyüközer

  1. ‘’Gayrimüslim ve İslam Ülkeleri Arasında Helal Ürün Ticareti’’

‘’Gayrimüslim ve İslam Ülkeleri Arasında Helal Ürün Ticareti’’, gayrimüslim ve İslam ülkeleri arasında helal ürünlerle ilgili ticaret dinamiklerine ve fırsatlarına odaklanan bir konudur. Çalışmada, artan Müslüman nüfus ve gayrimüslim tüketiciler arasında helal standartlar konusunda yükselen farkındalığın etkisiyle helal ürünlere yönelik küresel talebin arttığı vurgulanmakta ve helal ürün ticaretine ilişkin zorluklar ve potansiyel faydalar ele alınmaktadır. Helal pazarında gayrimüslim ve İslam ülkeleri arasındaki ticaretin zorluklarını ve potansiyel faydalarını incelemekte, helal ürünlere olan talebi anlamanın önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, helal sektöründe artan ticari işbirliğinden kaynaklanabilecek ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve kültürel değişim potansiyelini de ele alınmaktadır.

Shaigh Thaifer Najjar

 

 

Language »